PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3713 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlığımız Yerleştirilmesi Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamaları İçin istenilen Belgeler

3713 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlığımız Yerleştirilmesi Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamaları İçin istenilen Belgeler

3713 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlığımız Yerleştirilmesi Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamaları İçin İstenilen Belgeler
 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından 13/01/2017 tarihindeki yerleştirme işlemlerinin sonuçlarına göre Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adaylardan atanmalarına esas teşkil etmek üzere;
 
Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç  10/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 5. Kat No:522 Sınav ve Sınav ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü (Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. km Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
 
İSTENİLEN BELGELER :
1- Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
2- En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması
halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
3- Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge,
4-Adli sicil kayıt belgesi,
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6- Askerlik durumunu gösterir belge,
7- 6 (Altı) adet fotoğraf (4,5x 6 cm ebadında),
8- Mal bildirim beyannamesi  A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine adayın ad soyad bilgileri yazılmalıdır.
9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (tıklayınız)
10-Ek-1 Nolu dilekçe (tıklayınız)