PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3713 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlığımız Yerleştirilmesi Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamaları

3713 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlığımız Yerleştirilmesi Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamaları

3713 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlığımız Yerleştirilmesi Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamaları İçin istenilen Belgeler


3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemlerinin sonuçlarına göre Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adaylardan atanmalarına esas teşkil etmek üzere;
 
Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 02/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 5. Kat No:522  Sınav ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü (Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. km Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
İSTENİLEN BELGELER :
1-
 Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
2- En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması
halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
3- Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge,
4-Adli sicil kayıt belgesi,
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6- Askerlik durumunu gösterir belge,
7- 6 (Altı) adet fotoğraf (4,5x 6 cm ebadında),
8- Lisans mezunları için, varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
9- Mal bildirim beyannamesi  A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine adayın ad soyad bilgileri yazılmalıdır.
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (tıklayınız)
11- Ek-1 Nolu dilekçe (tıklayınız)
12- Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir. Bakanlığımız Web sayfasından temin edilebilir. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı ise Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (tıklayınız)