2017/1 B Grubu Açıktan Atama Sonuçları

2017/1 B Grubu Açıktan Atama Sonuçları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2017-1 B grubu personel alımı kapsamında 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Bakanlığımızca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olarak Merkez, Taşra ile Döner Sermaye Teşkilatına, eş durumu ile 05/02/2018 tarihinde yapılan bilgisayar ortamında kura usulüne göre görev yerleri belirtilen adayların yerleştirilmesi 12/02/2018 tarihli onayla yapılmıştır.
 
 
12/02/2018 tarihli Atama Onayı İçin Tıklayınız...
Atama Listeleri İçin Tıklayınız…