PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012/3 sayılı Ayrılış/Başlayış Genelgesi

2012/3 sayılı Ayrılış ve Başlayışları düzenleyen Genelgemiz Bakanlığımız WEB sitesinin Mevzuat başlığı altına eklenmiştir.

2012/3 sayılı Ayrılış ve Başlayışları düzenleyen Genelgemiz Bakanlığımız WEB sitesinin Mevzuat başlığı altına eklenmiştir.

Ayrıca anılan Genelgeye kısa bir süre için aşağıdaki linktende ulaşılabilecektir.


http://personel.gtb.gov.tr/data/51f0df9a487c8e14043b7362/ayrilis-baslayis-genelgesi.pdf