02.06.2018 Tarihinde Yapılacak Olan Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak/Katılamayacak Aday Listesi

02.06.2018 Tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak/Katılamayacak Aday Listesi

02.06.2018  tarihinde saat 10:00’ da yapılacak Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak/Katılamayacak Aday Listesi
 
02.06.2018  tarihi saat 10.00’da yapılacak olan unvan değişikliği Sınavına katılacak adayların isim ve sınav yerlerine ait listeler ile sınava katılamayacaklara ait liste aşağıda belirtilmiştir.
 
Unvan Değişikliği sınavına katılamayacaklara ilişkin listelere yapılacak itirazların 17.05.2018-21.05.2018 (3 İş Günü) tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçelerini birimleri aracılığıyla EBYS ortamında göndermeleri gerekmektedir.
Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar yönetmelik gereği dikkate alınmayacaktır.
 
 

  • Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az yarım saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanları ve kurum kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Adayların;
 
  • Cep telefonu, hesap makineli saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçları,
  • Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları,
  • Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatları,
  • Müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınları,

Sınav esnasında yanlarında bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
 
 
 
YAZILI SINAVA KATILACAK ADAYLARIN İSİM VE SINAV YERLERİNE AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
YAZILI SINAVA KATILAMAYACAK ADAYLARA AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.