PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vizyonumuz

Vizyonumuz

VİZYONUMUZ
 

  • Bakanlığımızın bütün birimlerinin insan kaynağı ihtiyacının nicelik ve nitelik itibariyle tam olarak karşılanması ve sürdürülmesi,
  • Çalışanlarımızın personel politika ve uygulamalarından memnuniyetinin sağlanması.